Din Handlekurv:Din Handlekurv: 0 produkt(er) | Totalsum kr.0,- inkl.mva
Produktategorier
Informasjon
  Kjøpsbetingelser

  Salgs- og leveringsbetingelser 

  Kunde må godta salgs- og leveringsbetingelsene.

  Uavhentede varer innen 14 dager sender posten i retur. Porto tur/retur for uavhentede varer blir fakturert kunde med tillegg av returgebyr på 10 % av fakturaverdi.

  Vi tar forbehold om feil. Det kan ha oppstått feil priser, foto kan avvike fra produktet og varer kan ha utgått fra leverandør.

  Anvendelse

  Disse alminnelige salgsbetingelsene får anvendelse på alt salg fra Spaaterapeuten, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene før vareleveransen finner sted.

  Definisjon kjøper

  Med kjøper menes i dette dokumentet den person eller instans som bestiller varen fra Spaaterapeuten.

  18 års aldersgrense for kjøp av varer.

  Priser

  Alle priser er oppgitt i norske kroner, inkludert  merverdiavgift (MVA).

  Mangler i leveransen

  Eventuelt mangler ved en leveranse må rapporteres til Spaaterapeuten straks den oppdages, og senest innen 14 dager etter at varen er mottatt.

  Mangler eller feil ved produktet

  Oppdages det evt. feil eller mangler ved et produkt, rapporteres dette innen maksimum 14 dager etter at feilen er oppdaget, etter at eget forsøk på å finne løsning på problemet ikke vinner frem. Dersom Spaaterapeuten gir spesielle instruksjoner på hvordan mangelen/reklamasjonen skal behandles for å finne løsning på problemet, må disse instruksjoner følges.

   Skader på postprodukter

  Kontroller mottatt postpakke for ytre skader på emballasje ved utlevering. Konstateres skade må postekspeditør informeres straks og pakken åpnes der og da for kontroll av varen(e). Oppdages skade på varen(e) ved senere åpning av pakken og dette skyldes skade under transport må postkontoret kontaktes og varen med orginal emballasje medbringes for kontroll på postkontoret. Spaaterapeuten må hele tiden holdes løpende informert og reklamasjon må fremmes straks varen er mottatt og senest innen 7 dager etter utlevering, ved instruksjon fra Spaaterapeuten om retur skal denne foretas innen 7 dager. Varen skal sendes som Norgespakke, OPPKRAVSFORSENDELSE AKSEPTERERS IKKE.

   Leveringstid

  Varer på lager leveres samme dag eller påfølgende dag. I tillegg kommer befraktningstid, normalt 1-4 dager innen Norge. Dersom varen ikke er på lager blir leveringstiden avtalt.

   Ordrens gyldighet

  En ordre er gyldig når ordrebekreftelsen er mottatt. Ordrebekreftelsen gies pr. e-post. Ved ordrebekreftelse er det implisitt gitt at kjøperen godtar å følge Spaaterapeuten sine salgsbetingelser. En ordre/bestilling er gyldig inntil varen er levert, varen er avbestilt eller Spaaterapeuten skriftlig pr. e-post kansellerer ordren.

  Befraktning

  Normalt brukes posten, som også er et billig alternativ. Varen forhåndsbetales og du henter selv pakken på posten når hentelappen har ankommet deg. Varene kan også hentes hos Spaaterapeuten fraktfritt mot kontant betaling. Vi tar ikke porto for varene, og vi sender dermed portofritt i hele Norge, og for øvrig til de nordiske landene.

  Uavhentede varer

  Alle fraktkostnader og oppkravsgebyr må betales av kjøper.

  Risiko-overgang

  Hvis ikke annet er særskilt avtalt på forhånd, går risikoen for skade på varen over på kjøperen i det øyeblikk varen blir overlevert til denne.

  Salgspant

  Spaaterapeuten har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på faktura-summen med tillegg av renter og omkostninger, jmf. pantelovens paragraf 3-14 flg. Varer solgt på kreditt med salgspant kan ikke videreselges før varene i sin helhet er betalt, med mindre annet er avtalt skriftlig før varene overleveres.

  Retur

  Spaaterapeuten følger innen Norge prinsippene angrefristloven for returer med rett til pengene tilbake. Angrefristloven dekker salg hvor det er selger som tar initiativ til handelen, for eksempel via Direct Mail, eller tilbud til kjøperen ved tlf.salg på selgerens initiativ. Dette gjelder også ved salg via websider. Varen må returneres til Spaaterapeuten innen 14 dager fra mottak. For returer hvor varen ikke er i vesentlig samme stand som ved mottak, gis det ingen returrett med mindre dette er uttrykkelig avtalt skriftlig med Spaaterapeuten på forhånd. I slike tilfeller kan man ikke regne med å få tilbakebetalt hele beløpet, men fratrukket et beløp som tilsvarer verdiforringelsen av varen.

  Kan kjøper ikke levere tingen tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han mottok den, kan han bare fragå avtalen dersom det ikke skyldes mangel på tilbørlig omsorg fra hans side at tingen er gått til grunne eller er forringet.

  Det er ingen returrett hvor fabrikkforsegling er brutt. Ved korrekt gjennomført retur           (iht. angrefrist) tilbakebetales varens fulle pris og utlagte fraktkostnader til kjøper.

   Reklamasjonsrett

  Reklamasjonsrett etter kjøpslovens bestemmelser.

     

  Brudd på salgsbetingelser

  En avtale om et salg anses som brutt dersom kjøper velger å ikke holde seg til de salgsbetingelsene som det ble avtalt ved inngåelse av orden. Dette bruddet fritar også Spaaterapeuten til å ikke nødvendigvis følge standard salgsbetingelse. Utgifter som påløper Spaaterapeuten på grunn av brudd på salgsbetingelsene skal betales av kjøper.

   

  Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Nordmøre Tingrett som verneting. 

  Fortsett